คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

รูปกิจกรรอาสาที่ผ่านมา

 

วันที่ 12 – 14  สิงหาคม 60

( รุ่นพิเศษ  รุ่นสร้างกุฎิดินเจ้าอาวาส) 

อาสา สร้างอุโบสถดิน (  ก่อกุฎิดิน เจ้าอาวาส ) ( รุ่น 8 )

ขากลับ แวะ อุทยาแห่งชาติศรีน่าน + พระธาตุแช่แห้ง + วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน)

    วัดเฉลิมพระเกียรติ    84   พรรษา      อ.เชียงกลาง     จ.น่าน

 

 

ความเป็นมา ( ของโครงการ )

 

              ใน ปี 54-59 กลุ่มบ้านดินไทย (เครือข่ายจิตอาสา )ได้จัดโครงการอาสาสร้าง อุโบสถดิน ให้กับ  “ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จ.น่าน   โดยได้จัดมา ทั้งหมด 7 รุ่นแล้ว อุโบสถดินก็ได้ลุล่วง เกือบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ    ขาดแต่ กุฎิเจ้าอาวาส   ซึ่งจะอยู่หลัง อุโบสถดิน  ดังนั้น ในรุ่น 8 นี้ทางทีมบ้านดินไทย จึงประกาศ รับสมัครอาสาและได้ไปช่วยกันก่อ ผนังกุฎิดิน ของเจ้าอาวาส      

              รุ่นนี้ เน้น งานก่อเป็นหลัก           ก่อนกลับพาไปไหว้พระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์  พักผ่อนที่  อุทยานแห่งชาติศรีน่าน  (ดอยเสมอดาว ผาชู้ )  และไปกางเต็นท์นอนที่หน่วยต้นน้ำ ขุนสถาน ก่อนเดินทางกลับใน   วันที่ 14 ส.ค.60

           
ความเป็นมา( ส่วนของวัด ) 

 

                “ วัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”  ณ.ที่พักสงฆ์ห้วยเลื่อนนี้ เป็นดำริของเจ้าคณะอำเภอเชียงกลาง โดยได้มอบหมายให้อาตมาภาพเป็นประธานดำเนินการก่อสร้าง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

 

               วันที่ 6 เมษายน 2554  ท่านนาวาเอกวิรัตน์ สมจิตร ผู้บังคับการกรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เดินทางมาเยี่ยมชมวิถีชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านห้วยเลื่อน และสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา  พร้อมแนะนำให้คำปรึกษาปรับแนวคิดนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วม  “สร้างอุโบสถดิน”   เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาด้านศาสนา  วัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมปวาณาเป็นประธานประสานนำบอกบุญพุทธศาสนิกชน ผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการสร้างอุโบสถดิน เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำความดี ตรงกับคำที่ว่า บอกบุญดีกว่าบอกบาป ชักชวนคนทำดี ดีกว่าชักชวนคนทำชั่ว  อาตมาภาพได้มอบหมายให้ นาวาเอกวิรัตน์  สมจิตร  เป็นผู้ประสานนำบอกบุญ

 

    

 

ตารางกิจกรรม

วันที่ 11 สิงหาคม 60

18.00 น.  เดินทางออกจาก กทม.

 

วันที่ 12 สิงหาคม 60

06.00 น. เดินทางถึง จ.น่าน  รับประทานอาหารเช้า

07.00 น. -  08.00 น. กราบนมัสการ พระสมุห์อินทอง สีลโชโต

08.00 น. -  09.00 น.  แนะนำตัวเก็บของเข้าที่พัก

09.00 น. -  10.00 น.  ชมสไลด์ภาคทฤษฎีการทำบ้านดิน

10.00 น. -  12.00 น.  ลงมือช่วยกันทำบ้านดิน

12.00 น. –  13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงรวมกัน

13.00 น. –  16.00 น.  ช่วยกันทำบ้านดิน(ต่อ)

16.00 น. -  19.00 น.  พักผ่อนเล่นน้ำ ณ. ลำน้ำน่าน             

19.00 น. –  20.00 น. รับประทานอาหารเย็น

 21.00 น.                 พักผ่อน                            

 

วันที่ 13 สิงหาคม 60

08.00 น. -   09.00 น.  รับประทานอาหารเช้า

09.00 น. -   12.00 น.  แวะนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง- วัดภูมินทร์(ตัวเมืองน่าน)

                                   -วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 

12.00 น. –  13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้าน ข้าวซอย กระซิบรัก 2)

13.00 น. –  16.00 น. เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (ดอยเสมอดาว  ผาชู้ )

16.00 น. –  17.00 น. รับประทานอาหารเย็น  ( ร้าน เฮือนแม่จำปี อ.นาน้อย  )

15.00 น. –  17.00 น. เดินทางสู่หน่วยพิทักษ์ต้นน้ำ ขุนสถาน           

17.00 น. –  18.00 น. พักที่ หน่วยพิทักษ์ต้นน้ำใกล้ อุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน ( กางเต้นท์นอน )

 

วันที่ 14 สิงหาคม 60

06.00 น.-  07.00 น.  ชมทะเลหมอกยามเช้า

07.00 น. – 08.00 น. เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวเดินทางออกจากอุทยานแห่งชาติ ขุนสถาน

08.00 น.-  09.00 น. เดินทางกลับ แวะทานอาหารเช้ากลางทาง

09.00 น.-  12.00น.  เดินทางกลับ (แวะซื้อของฝากที่ร้านของฝาก จ.แพร่)

12.00 น.-  13.00น.  รับประทานอาหารเที่ยง (กลางทาง)

13.00 น.-  22.00 น. เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

     หมายเหตุ  ตารางกิจกรรม สามารถปรับได้ ตามความเหมาะสม

 


สิ่งที่คาดว่าจะได้ 

1. ได้ทำบุญสร้างกุฎิดิน ให้เจ้าอาวาส

2. ได้เรียนรู้เทคนิคการทำบ้านดิน ทุกขั้นตอน  

2. ได้เรียนรู้เทคนิคการก่อผนังกับเสาดิน

3. ได้พักผ่อนกับ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน +อุทยานแห่งชาติดอยภูคา +อุทยานแห่งชาติขุนสถาน+บ่อเกลือสินเธาว์

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

จำนวนที่รับสมัคร      30 - 50 ท่าน

สวัสดิการ

 • เสื้ออาสาบ้านดินไทย
 • รถตู้รับส่ง จาก กทม –  จ.น่าน
 • พักเต้นท์ ( 2  คืน )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 1,000,000 บาท
 • อาหาร (เช้า กลางวัน เย็น) วันที่ 12,13,ส.ค. 60   = 6 มื้อ   วัน ที่ 14 ส.ค. 60   ( เช้า กลางวัน ) 2 มื้อ    รวม 9  มื้อ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

 • เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ
 • ถุงนอนส่วนตัว
 • รองเท้าสวมสบาย
 • ครีมกันแดด
 • ของใช้ส่วนตัว
 • ยาประจำตัว
 • กล้องถ่ายรูป

ใบสมัคร  

หมายเหตุ นัดขึ้นรถ ที่ MRT จตุจักร ( 18.30 น.)  และแวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ( 19.30 น.) ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต

ค่าลงทะเบียน    รถทีมงาน  สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 2890 บาท   เดินทางเอง สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ  1590 บาท       

                        สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมลย์นี้    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ 1,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

หมายเลขบัญชี

ประเภทบัญชี

 กสิกรไทย

 โลตัส รังสิต

นายสุรัช สะราคำ

568-2-05394-3

ออมทรัพย์

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

1. วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ 1,000 บาท

2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

3  หากไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมได้(ไม่คืนเงินมัดจำ ทุกกรณี)

 

 

 

 

  

 

Tagged Under