คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

Line Official Account อาสาบ้านดินไทย

าวางเแผนเริ่มต้นสร้างบ้านดินกันเถอะ 1 

 

 

 

       มาเริ่มต้นวางแผนการสร้างบ้านดินกัน โดยเราต้องดูความพร้อมในด้านต่างๆของเราก่อน   เช่น

1.ตัวผู้สร้างเองมีแรงงานหรือกลุ่มเพื่อน             

 

            ถ้าผู้สร้างมีแรงงานหรือกลุ่มเพื่อนที่จะช่วย ก็จะทำให้บ้านดิน เสร็จได้ตามต้อง การโดย ขนาดของอาคาร หลังเล็กๆ  ( 4x4) ใช้แรงงาน2-3 คนก็พอ  แต่ถ้าเป็นอาคารหลังใหญ่อาจใช้แรงงานมากกว่า   4 คน ตามงาน

2.การคำนวณเวลาที่ใช้ในการสร้าง

การคำนวณเรื่องเวลาสร้างนั้น แยกเป็นสองส่วนคือเวลาในการทำก้อนดิน กับเวลาในการสร้าง 

 

 

 

 - เวลาในการทำก้อนดิน  นั้น ต้องลองคำนวณว่าเราจะสร้างบ้านหลังขนาดไหน  โดย คำนวณจาก 1 ตร.ม. ใช้ก้อนดิน 35 ก้อน     เช่น  บ้านขนาด 4 เมตร คูณ 6  เมตร มีหน้าต่าง 4 ช่องและมีประตู 1 ช่อง จะใช้ก้อนอิฐดินดิบประมาณ1000 -1200 ก้อน     ถ้าวันหนึ่งทำได้ประมาณ 120 ก้อน 12 วัน  ก็จะได้ก้อนดินดิบ   ตามต้องการ

 

 - เวลาในการก่อสร้าง  นั้น ต้องลองคำนวณดูว่าเรามีกำลังคนในการสร้างเท่าไหร่  เช่น   บ้าน ขนาด  4 เมตรคูณ 6 เมตร มีกำลังคนประมาณ 3-4 คนจะใช้เวลาในการสร้างประมาณ 14 วันก็เสร็จ      (  ไม่รวมเวลาทาสีเพราะต้องรอให้ดินแห้งจึงจะสามารถทาสีดินได้  )

 

 

 

 

การทดสอบดินในพื้นที่ 

 

ดิน ที่ดีในการนำมาทำก้อนดินดิบคือดินร่วนปนทรายซึ่งพื้นที่ที่เหมาะได้แก่ดินใน แถบภาคอีสาน   เราสามารถทดสอบดินในพื้นที่ของเราได้สามวิธีคือ  

 

วิธีที่1 การ ทดสอบโดยการนำดินที่ได้มาบทให้ละเอียดแล้วละลายกับน้ำผสมเกลือนิดหน่อยแล้ว ทิ้งไว้สักพักให้ดินตกตระกอนดินจะแยก   เป็น 3 ชั้น โดยชั้นบนจะเป็นดินเหนียว            ชั้นกลางจะเป็นดินตะกอน           และชั้นล่างจะเป็นดินทราย 

 

วิธีการดู  ให้แบ่งดินชั้นต่างๆในแก้วทั้งหมดออกเป็น  10 ชั้น แล้วให้ดูว่าดินชั้นบนและดินชั้นกลางรวมกันได้กี่ชั้น  ซึ่งถ้าดินที่ใช้ทำบ้านดินได้นั้นจะต้องมีดินชั้นบนกับชั้นกลางหนารวมกัน ประมาณ 3 - 5 ชั้น ถ้าน้อยกว่า3ชั้นต้องมีการเติมดินเหนียว  และถ้าเกิน 5 ชั้นต้องมีการใส่ทรายลงไปผสม  -ดินชั้นล่างสุดต้องประมาณ 5-7 ชั้นจึงจะใช้ได้  ถ้าดินทราย มากกว่านี้ต้องมีการเติมดินเหนียว 

 

 

 

 

 

....................................................

 

Tagged Under