คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

Line Official Account อาสาบ้านดินไทย

ปิดรับสมัคร

รุ่น 2 ปี 63

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

อาสาทำดี  แต้มสีเติมฝัน  ให้น้อง   โรงเรียนบ้านหนองพงนก

 อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม

 

                จากในช่วงที่ผ่านมา ทางอาสาบ้านดินไทย ได้จัดกิจกรรม BBL   ไปช่วย ทาสี อาคารเรียนและทาสีสนามเด็กเล่น ใน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา มาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งทำให้ โรงเรียนในพื้นที่ ได้รับการ ปรับปรุงและทาสีกันไปเป็นที่เรียบร้อย

              ในปี 63 นี้ ทางทีมงานอาสาบ้านดินไทยได้จดหมาย ขอให้ไปช่วย ทาสี ให้โรงเรียน หนองพงนก  จ.นครปฐม  โดยงานนี้ได้ไปช่วยกันทาสีปรับปรุงอาคารเรียน และได้ทำสนามเด็กเล่น ให้เด็กๆ

               จากรุ่นที่แล้วที่ไปช่วยทาสีมา งานยังเหลืออีกเยอะ ดังนั้น ทางอาสาบ้านดินไทยจึงเปิดรับ สมัครอาสา ไปช่วยกัน ฟื้นฟู ทาสีอาคารเรียน ให้กับ โรงเรียนหนองพงนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม   ต่อเป็นรุ่นที่ 2 โดยงานนี้ งานที่ไปช่วยกันทำจะมี ปรับปรุงทาสี อาคารไม้  ทำ BBL  ทาสีโต๊ะเรียน กันครับ

  

                             

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

  • 06.30 – 07.00 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
  • 07.00- 09.00น.         เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน
  • 09.00- 09.30น.          โรงเรียน กล่าวต้อนรับ  + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
  • 10.30 - 12.00 น.       ร่วมกันฟื้นฟู ทาสี อาคารเรียน
  • 12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
  • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันฟื้นฟู ต่อ
  • 15.00 - 16.00 น.      เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
  • 16.00 – 19.00 น.     เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

  

สิ่งที่คาดว่าจะได้

1.        ได้ทำบุญ ฟื้นฟูโรงเรียน

2.        ได้เรียนรู้และ ทาสีอาคารเรียน

3.        ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร

4.        ได้พักผ่อน  


สวัสดิการ

1.         อาหาร  1 มื้อ

2.         รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม

3.         อุปกรณ์สำหรับ ทำกิจกรรมทั้งหมด

4.         สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)

สมัครกิจกรรม คลิ๊กที่นี่ (ใบสมัคร)

จำนวนที่รับสมัคร 50 ท่าน

สมทบค่าใช้จ่าย

เดินทางเอง ท่านละ 390    บาท

(งดจัดรถ ให้ เพราะสถานการณ์โควิค) 

 ไปรถที่ทางทีมงานจัดให้ ท่านละ 690   บาท

หากต้องการไปกับรถ จริงๆ กรุณา แจ้งทางเมลย์เพื่อพิจารณา 

ที่เมลย์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี ๒๓๕-๒-๐๓๓๔๘-๔ ออมทรัพย์ เมื่อโอนแล้วกรุณา 

ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

 ( สำหรับท่านที่เดินทางเองเมื่อแจ้งโอนเรียบร้อยแล้วทางทีมงานจะส่งแผนที่ให้อีกครั้ง)

หมายเหตุ

-การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม

-ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน

-หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย

-หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ

-หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์

-หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 5 วัน ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้

-หากแจ้งก่อนกิจกรรม 2 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้ หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

(การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง  )

  

  

  

  

  

 

Tagged Under