คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

Line = asabaandinthai

10 - 13 ธันวาคม 2563

 อาสาสานฝัน สร้างบ้านดิน“ ให้น้องๆ บนดอย ”

ณ. บ้านห้วยโป่งอ่อน   ต.หมอกจำแป่   อำเภอเมือง   จ.แม่ฮ่องสอน

 

ความเป็นมา

                    ในช่วงที่ผ่านมาทางกลุ่มบ้านดินไทยได้รับจดหมายจาก ผอ.ณัฐภัทร   ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มี เปิดสอน ตั้งแต่ ชั้น อนุบาล ถึง ป.6  มีนักเรียน ทั้งหมด 31 คน  ผอ  ครู และ ภารโรง รวมกัน 5 คน ชุมชน แห่งนี้ เป็นชุมชน กระเหรี่ยงแดง     พื้นที่โรงเรียน ห่างจาก ตัวเมือง แม่ฮ่องสอน  25 กิโลเมตร  ถนนลาดยางถึง แต่แคบและเล็ก รถไม่สามารถสวนกันได้  มีสัญญาณโทรศัพท์ ถึง   

                   โดยรายละเอียดในจดหมาย ได้ขอความช่วยเหลือให้ทางกลุ่มบ้านดินไทย จัดกิจกรรมอาสาสมัครไปช่วยสร้างบ้านดิน ให้โรงเรียน เพื่อใช้เป็น ห้องพยาบาล และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องบ้านดินสำหรับ ชุมชน

                  ในช่วงเดือน ธันวาคม 62  ทางทีมงานอาสาบ้านดินไทยได้ ชวนอาสาขึ้นไป สร้างห้องสมุดดิน สำเร็จ ดังนั้น รุ่นนี้จึงประกาศรับอาสาสมัคร ไปช่วยกัน สานต่อ งานที่ ทำไว้ โดยรอบนี้เน้นไปช่วยกันแต้มสี แต่งบ้านดินให้สวยงาม   งานนี้รับ 3-4 รถตู้ สนใจสมัครได้เลยครับ

   

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค.63

•               04.30 น. -  05.00 น.    นัดรวมตัวขึ้นรถ ( ซอยรางน้ำ )

•               05.30 น. -  06.00 น.    แวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต

•               07.00 น.-  08.00น.       พักรับประทานอาหาร (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)

•               07.00 น.-  12.00น.       เดินทางสู่ จ.ตาก             

•               12.00 น.-  13.00น.       พักรับประทานอาหาร ดูแลตนเอง (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)

•               13.00 น.-  18.00น.       เดินทางต่อไปยัง  จ.แม่ฮ่องสอน 

•               18.00 น. – 19.00 น.     เข้าที่พัก

•               19.00 น. – 20.00 น.     รับประทานอาหารเย็น  ( มื้อที่ 1)

•               20.00 น. – 21.00 น.     กิจกรรมอาสาภาคกลางคืน

วันศุกร์ที่ 11 ธ.ค.63

•               07.00 น. -  08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า    ( มื้อที่ 2)

•               08.00 น. -  09.00 น.     แนะนำสถานที่ กล่าวต้อนรับโดย ผอ.โรงเรียนบ้านโป่งอ่อน

•               09.00 น. -  12.00 น.     สอนเด็กๆ ทำบ้านดิน  ณ.โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน จ.แม่ฮ่องสอน

•               12.00 น. –  13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง   ( มื้อที่ 3)

•               13.00 น. -   16.30 น.    กิจกรรมอาสาสร้างบ้านดิน (ต่อ)

•               16.30 น. –  17.00 น.    เตรียมตัวออกเดินทางไปบ้านรวมไทย  ( ปางอุ๋ง )

•               17.00 น. –  18.00 น.   ออกเดินทางสู่  ที่พักที่ บ้านรวมไทย  ( ปางอุ๋ง )

•               18.00 น. –  19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ( มื้อที่ 4)

•               19.00 น. -   21.00 น.   กิจกรรมภาคกลางคืน

•               21.00 น.                    พักผ่อน

วันเสาร์ที่  12 ธ.ค.63

•               06.00 น. -   09.30 น.   พักผ่อน กับธรรมชาติ ณ. ปางอุ๋ง  (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)

•               09.30 น. -   10.00 น.   เดินทาง ไปเยี่ยมชมบ้านรักไทย

•               10.00 น. -   11.00 น.   พักผ่อน  ณ.บ้านรักไทย

•               11.00 น. -   11.30 น.   เดินทางต่อมาร้านอาหาร

•               11.30 น. -   12.30 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหารชุมชน ) ( มื้อที่ 5)

•               12.30 น. -   13.30 น.   พักผ่อน ที่สะพานซูตองเป้

•               13.30 น. -   14.00 น.   เดินทางไป หมู่บ้านกระเหรี่ยงห้วยเสือเฒ่า

•               14.30 น. -   15.30 น.   พักผ่อนที่ หมู่บ้านกระเหรี่ยงห้วยเสือเฒ่า

•               15.30 น. -   16.00 น.   พักผ่อน เข้าที่พัก  

•               16.00 น. -   16.30 น.   เดินทางมา นมัสการพระธาตุดอยกองมู

•               16.30 น. -   17.30 น.   แวะนมัสการพระธาตุดอยกองมู

•               17.30 น. -   18.30 น.   รับประทานอาหารเย็น  (รับประทานอาหารตามอัธยาศัย)

•               18.30 น. -   19 .30 น.   พักผ่อนถนนคนเดิน + (งานเปิดเมืองไตของคนไทใหญ่)

•               19.30 น. -   20.00 น.   เดินทางกลับที่พัก

•               20.00 น. -   21.00 น.   กิจกรรม จิตอาสา

•               21.00  น.                      พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่  13 ธ.ค.63

•               05.30 น. – 06.30 น.  รับประทานอาหารเช้า ( ร้านอาหารชุมชน ) ( มื้อที่ 6)

•               06.30 น.-  12.00 น.   นัดขึ้นรถตู้ออกเดินทางกลับ  กทม.

•               12.00 น.-  13.00น.   รับประทานอาหารเที่ยง ( ร้านอาหาร ) ( มื้อที่ 7)

•               14.00 น.-  18.00 น.  เดินทางสู่นครสวรรค์

•               18.00 น.-  19.00 น.  รับประทานอาหาร  ณ. จ.นครสวรรค์ (ดูแลตัวเอง)

•               22.00 น.                    เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

  

สิ่งที่คาดว่าจะได้

  • 1. ได้ช่วยกันทำบ้านดิน ให้ น้อง ๆ โรงเรียนบ้านโป่งอ่อน
  • 2.  ได้พักผ่อน เที่ยว หมู่บ้าน รวมไทย (ปางอุ๋ง)
  • 3.  ได้พักผ่อน เที่ยว หมู่บ้าน รักไทย
  • 4.  ได้พักผ่อน สะพานซุตองเป้
  • 5    ได้พักผ่อน หมู่บ้านในสอย  (กระเหรี่ยงคอยาว)
  • 6   ได้มิตรภาพ และเพื่อน

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวัสดิการ

1.        เสื้ออาสาบ้านดินไทย

2.        รถตู้รับส่ง จาก กทม –  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน

3.        พัก ปางอุ๋ง  1 คืน  พักตัวเมืองแม่ฮ่องสอน  1 คืน พักโรงเรียน 1 คืน

4.        ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 100,000 บาท

5.        อาหาร   7  มื้อ  ตลอดกิจกรรม

·        วันที่ 10 ธ.ค. 63 (เย็น)  จำนวน 1 มื้อ  

·        วันที่ 11 ธ.ค. 63 (เช้า กลางวัน เย็น)  จำนวน 3 มื้อ  

·        วันที่ 12 ธ.ค. 63  ( กลางวัน เย็น )  1 มื้อ

·        วันที่ 13 ธ.ค. 63 ( เช้า กลางวัน )  2 มื้อ

  

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

1.        เสื้อกันหนาว หมวกและถุงมือ

2.        รองเท้าสวมสบาย

3.        ครีมกันแดด

4.        ของใช้ส่วนตัว

5.        ยาประจำตัว

6.        กล้องถ่ายรูป

สนใจสามารถลงทะเบียนได้โดยส่งใบสมัครมาที่อีเมลย์นี้    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ใบสมัคร

 

หมายเหตุ   นัดขึ้นรถ ที่ รางน้ำ ( 05.00 น.)

และแวะรับอีกจุดที่โลตัสรังสิต ( 06.00 น.) ตรงข้าม ฟิวเจอร์รังสิต

ค่าลงทะเบียน        สมทบค่าใช้จ่ายท่านละ 3,59บาท   

เดินทางเองสมทบ         1890 บาท

ชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชี

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

หมายเลขบัญชี

ประเภทบัญชี

กสิกรไทย

โลตัสรังสิต

นายสุรัช สะราคำ

568-2-05394-3

ออมทรัพย์

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

·1. วางเงินมัดจำ ทันทีที่จองท่านละ 1,000 บาท

·2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

·3หากไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเปลี่ยนผู้เข้าร่วมได้(ไม่คืนเงินมัดจำ ทุกกรณี)

....................................................................................

  

  

  

  

  

Tagged Under