คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

Line Official Account อาสาบ้านดินไทย

รุ่น  7  ปี 67

วันอาทิตย์   4   สิงหาคม  6

 อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล  ( ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล ทำความสะอาดชายหาด )

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

 

                              หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย กิจกรรมที่ผ่านมา  เช่น  โครงการปลูกป่าสร้างฝาย ไทยประจัน ราชบุรี   โครงการปลูกป่าให้ช่าง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์   โครงการอาสาช่วยปลูกปะการัง ตามแนวพ่อหลวง  ฯลฯ  ตลอดจนโครงการที่ช่วยเหลือสังคม  เช่น โครงการอาสาสร้างศูนย์เรียนรู้ดินและปลูกปะการัง      ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจาก อาสาสมัครทั่วไป  มีอาสาสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง  จนบางกิจกรรมต้องเปิดหลายรอบ  ซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในเรื่องงานอาสาสมัคร 

                             ดังนั้นทางกลุ่มบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา จึงมีความตั้งใจจะหากิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและเป็นกิจกรรมที่อาสา สมัครได้สัมผัส กับแนวคิดช่วยเหลือสังคม   ในปีนี้จึงชวนอาสามาร่วมกันทำกิจกรรม    อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล ( ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล ทำความสะอาดชายหาด )”   เพื่อให้อาสาสมัครได้ใช้เวลา 1 วันให้เป็นประโยชน์สูงสุด กับกิจกรรม  2 อย่าง นั่นคือ

  •        กิจกรรมที่  1  อาสาทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล   โดยกิจกรรมนี้จะชวนอาสา ไปช่วยกันไปเยี่ยมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล เรียนรู้ระบบ นิเวศชายฝั่งที่เต่าอาศัยอยู่และช่วยกันทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล  แล
  •        กิจกรรมที่  2  อาสาทำความสะอาดชายหาด ให้กลับคืนสภาพดังเดิม                                  

และทางทีมงานบ้านดินไทยหวังว่า กิจกรรมทั้งสองจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เพื่อนๆเกิดความรักและหันมาทำงานอาสาสมัครกันมากขึ้น

         

ตารางกิจกรรม

06.00 น.- 09.30 น.                              ออกเดินทางสู่ จุดรวมกิจกรรม

09.30 น.- 10.30 น.                              ฟังบรรยายเรื่อง การพิทักษ์ชายฝั่งทะเล

 10.30 น.– 11.00 น.                            เดินทางสู่ชายหาด กิจกรรม 

11.00 น.– 12.00 น.                             กิจกรรม อาสาดูแลชายฝั่งทะเล (ทำความสะอาดชายหาด)

 12.00 น.- 13.00น.                              รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.-14.00 น.                               รับฟังการบรรยาย การดูแลทรัพยากรทางทะเล(เต่าทะเล)

14.00 น. –16.00 น.                             กิจกรรมทำความสะอาบบ้านเต่าทะเล

16.30 น.19.30 น.                              เดินทางกลับ กทมโดยปลอดภัย

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

สวัสดิการ

1.      มีอาหารกลางวัน 1 มื้อ

2.      มีรถรับส่งจากกรุงเทพฯ - สัตหีบ(รถแอร์)

3       วิทยากรในการสอนการดูแลเต่าทะเล

4.      วิทยากร ในการ พิทักษ์ชายฝั่งทะเล

   

การขึ้นรถ    วันอาทิตย์   4  สิงหาคม  67 

นัดขึ้นรถ  ที่   อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 สถานีรถไฟฟ้า BTSพญาไท  เวลา  06.00-06.30

(นัดด้านข้างอาคารซีพีทาวเวอร์ 3)  เพื่อลงทะเบียน


หากเดินทางเอง รบกวนส่งเมลย์ขอแผนที่ มาที่  Line ด้านล่าง

 

 ใบสมัครกิจกรรม

 

 

 

สนับสนุนกิจกรรม  

เดินทางกับรถทีมงาน            ท่านละ 779 บาท 

เดินทางเองสมทบ                  ท่านละ 479 บาท   (ผู้เข้าร่วมแบบเดินทางเอง ต้องมีรถ   standby  ) 

 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์
ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4  ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้ว    ส่งรายชื่อนามสกุลของอาสาทุกท่านพร้อมเบอร์โทรศัพท์

พร้อมแนบสลิปการโอนมาที่   Line  

 (หากยังไม่ได้ add  Line รบกวนadd  Line ด้านล่าง )

หมายเหตุ

การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม
ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน
หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย
หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ
หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์
หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 8 วัน 
ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้
หากแจ้งก่อนกิจกรรม 5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้
หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

กรณี ป่วยสามารถส่งใบรับรองแพทย์เพื่อทำการเลื่อนกิจกรรมให้ได้ครับ

 (การเลื่อนกิจกรรมสามารถเลื่อนได้ 1 ครั้ง และไม่สามารถขอเงินคืนได้หากไม่เข้าร่วม)

  

  

  

  

  

  

 

 

 มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ โดยแสกน 

ID Line ด้านล่างด้านล่างได้เลยครับ 

 Line Oa (Line Official Account)  

Tagged Under