คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

Line Official Account อาสาบ้านดินไทย

รุ่น 3  ปี 67

วันเสาร์ที่  17  สิงหาคม  2567

อาสาแต้มสีเติมฝันให้น้องโรงเรียน  (วาดรูป + BBL ผนังอาคารเรียน)

โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์   ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

                จากในช่วงที่ผ่านมา ทางอาสาบ้านดินไทย ได้รับ การติดต่อจาก ผอ.โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์แผนกอนุบาล  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  บอกเล่าเรื่องราวเกียวกับโรงเรียน   และขอความอนุเคราะห์ ให้ไปช่วยปรับปรุงทาสี ทำ BBL ให้กับเด็กอนุบาล  

จากข้อความที่ได้รับ  ทางอาสาบ้านดินไทย    ได้เดินทางไปสำรวจและพูดคุยกับทางคุณครูที่โรงเรียนพบว่า โรงเรียนมีสองส่วน ส่วนหนึ่งเป็นแผนกอนุบาล อาคารเก่ามาก  (เป็นอาคาร 2 ชั้นใต้ถุงสูง) น่าจะไม่ต่ำกว่า 100 ปี และมีหลายจุดที่น่าจะช่วยเหลือปรับปรุงวาดรูป

   จึงได้เปิดรับอาสาสมัคร ชวนอาสาไปช่วยกันปรับปรุงอาคารเรียน ทาสี BBL และ ทาสีสนามเด็กเล่น ให้น้องๆๆ   โดยงานนี้ งานที่ไปช่วยกันทำจะมี ปรับปรุงทาสี ห้องเรียน  สนามเด็กเล่น  วาดรูป BBLผนัง  กันครับ           

  

วันเสาร์ที่  17 สิงหาคม 2567

 • 06.30 – 07.00 น.     นัดลงทะเบียน เตรียมตัวขึ้นรถ
 • 07.00- 09.00น.         เดินทางสู่ พื้นที่โรงเรียน
 • 09.00- 09.30น.         โรงเรียน กล่าวต้อนรับ  + แบ่งกลุ่มเตรียมอุปกรณ์ในการทำงาน
 • 10.30 - 12.00 น.       ร่วมกันฟื้นฟู ทาสี  
 • 12.00 - 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.      ร่วมกันฟื้นฟู ต่อ
 • 15.00 - 16.00 น.       เก็บอุปกรณ์เตรียมตัวกลับ กล่าวลา
 • 16.00 – 19.00 น.      เดินทางกลับ กทม โดยปลอดภัย

หมายเหตุ ตารางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สิ่งที่คาดว่าจะได้

 • 1. ได้ทำบุญ ฟื้นฟูโรงเรียนถูกน้ำท่วม  
 • 2. ได้เรียนรู้และ ทาสีอาคารเรียน
 • 3 ได้รู้จักเพื่อนอาสาสมัคร
 • 4. ได้พักผ่อน  

   
สวัสดิการ

 • อาหาร  1 มื้อ
 • รถรับส่ง  กทม  จุดทำกิจกรรม
 • อุปกรณ์สำหรับ ทำกิจกรรมทั้งหมด
 • สำหรับท่านที่จะเดินทางเอง(กรุณาแจ้ง)
 • มีใบประกาศให้ทุกท่านที่เข้าร่วม

จำนวนที่รับสมัคร 50 ท่าน

วิธีการสมัครกิจกรรม

·       1. แสกน   Line OA =  ด้านล่าง

·       2. แจ้งชื่อนามสกุลเบอร์โทร

·       3. ชื่อกิจกรรมที่สมัคร

·       4. รอตอบรับทางไลน์

 

สนับสนุนกิจกรรม

·        เดินทางกับรถ ทางทีมงาน 753 บาท   

·        เดินทางเอง  453  บาท

 

กรณีเดินทางกับรถทีมงาน

วันเสาร์ที่  17 สิงหาคม  2567  

จุดนัดพบ   อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 สถานีรถไฟฟ้า BTSพญาไท  

เวลา  06.00-06.30    เพื่อลงทะเบียน

 

ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมกรุณา

โอนเงินผ่าน  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ม.เกษตรศาสตร์

ชื่อบัญชี สุรัช สะราคำ เลขบัญชี 235-2-03348-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนแล้วกรุณา   แอดไลน์แจ้งการโอน (QR Cord  ด้านล่าง)

โดยแจ้งรายชื่อนามสกุลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ของอาสาทุกท่าน +ส่งสลิปการโอน

ใบประกาศ หากขอเป็นภาษาไทยให้แจ้งชื่อนามสกุล  เป็นภาษาไทย

(แต่หากขอเป็นภาษาอังกฤษ ให้แจ้งเพิ่ม เป็น  ภาษาอังกฤษด้วย )

ใบประกาศจะมอบให้หลังเสร็จกิจกรรม  เวลา 15.00 น. ไม่มีการรับก่อนเวลา

 

 ( สำหรับท่านที่เดินทางเองเมื่อแจ้งโอนเรียบร้อยแล้วทางทีมงานจะส่งแผนที่ให้อีกครั้ง ทางไลน์)

หมายเหตุ

-การสมัครถือว่าเป็นการแสดงความจำนงการเข้าร่วม

-ให้สิทธิ์อาสาที่สมัครและโอนเงินสมทบเข้ามาก่อน

-หากได้รับการตอบรับแล้วสามารถโอนได้เลย

-หากอาสาโอนเงินครบจำนวนถือว่าเต็มจะประกาศหน้าเว็บ

-หากประกาศว่าเต็ม ถือว่าผู้ที่สมัครแต่ยังไม่โอนเงิน นั้น สละสิทธิ์

-หากโอนเงินแล้ว แต่ไม่สะดวกเข้าร่วม สามารถแจ้งล่วงหน้าก่อนกิจกรรม อย่างน้อย 6 วัน ทางทีมงานจะทำการคืนเงินให้

-หากแจ้งก่อนกิจกรรม 2-5 วัน สามารถย้ายกิจกรรมเป็นครั้งต่อไปได้

-หลังจากนั้น จะไม่สามารถย้ายกิจกรรมและ คืนค่าใช้จ่ายได้

  

  

  

  

  

 

มีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้  โดย  แสกน  

 

Line Oa (Line Official Account)  ด้านล่างได้เลยครับ 

 

 

Tagged Under