คู่มือสร้างบ้านดิน

 

อาสาทำดี 1 วัน

 

Line = asabaandinthai

โครงการอาสาทำดีหนึ่งวัน ปี 62

 

 

(   “Volunteer    one    day    trip”   )  

 

 

 

 

 

                      เป็นโครงการ ที่ จัดขึ้นเพื่อรณงค์ให้เกิดการทำงานด้านอาสาสมัคร ในกลุ่มองค์กร หรือ บริษัท ที่กำลังมองหากิจกรรม ทำความดี  โดย  เน้น กิจกรรมที่สามารถทำได้ วันเดียว โดยการเดินทางไปเช้า - เย็นกลับ 
        สำหรับกิจกรรมที่ขอนำเสนอในช่วงแรกนี้มีด้วยกัน  6 กิจกรรม คือ          

·         1 ปลูกปะการังชายฝั่ง                                จ.ชลบุรี

·         2 คืนโรงเรียนให้น้องๆๆ                              จ.อยุธยา

·         3 ปลูกป่าชายเลน (นั่งเรือ)                          จ.สมุทรสงครม

·         4 สร้างบ้านดิน                                          (พื้นที่แล้วแต่ช่วงเวลา)

·         5 สร้างฝาย ชะลอ น้ำ                                  จ.เพชรบุรี

·        6  ปลูกป่า  ทำโป่ง สร้างฝาย(หินทิ้ง)               จ.ราชบุรี

          

  หมายเหตุ     

·                   1. สนใจจัดกิจกรรมวันใด สามารถติดต่อประสานงานกับทีมงานได้ตลอด เพื่อร่วมกันทำความดี

·                   2. รับจัดสำหรับ 30 ท่านขึ้นไป  ( ถ้าน้อยกว่า 30 ท่านอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

·                   3. สนใจเสื้อยืดอาสาคอกลม  ไซต์ s,m  ตัวละ 115 บาท    ไซต์ L , XL  ตัวละ  125 บาท    ไซต์ XXL  ตัวละ  135 บาท   

 

................................................................................................................................................................................... 
 

 

กิจกรรม ที่ 1  ปลูกปะการังชายฝั่ง  ภายใน 1 วัน  ( เดินทางเอง) 

 

 

o    07.00 น.-  10.00 น.         ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร

o    10.00 น  - 11.00 น.         เรียนรู้วิธีการปลูกปะการังเบื้องต้น

o    11.00 น. -  12.30 น.        ทำการปลูกปะการังและดำน้ำดูแนวปะการังชายฝั่ง

o    12.30 น.-  13.30 น.         รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

o    13.30 น. -  14.00 น.        อาบน้ำเปลี่ยนชุด

o    14.00 น. 15.30น.          ชมเรือรบจักกรีนฤเบศ     หรือ   ชมศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล

o    15.30 น.  -  19.00 น.       เดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

·          

หมายเหตุ  ตารางกิจกรรมสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม (ขึ้นกับระดับน้ำทะเล)

              ค่าใช้จ่าย               

·          

o    1.ค่ากิจกรรมและอุปกรณ์ในการดำน้ำ                         คนละ   350 บาท                      

o    2.ค่า อาหารกลาง วัน+ น้ำดื่ม+ น้ำอัดลม                   คนละ     70  บาท               

o    3.ค่า การจัดการ (ค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่)                   คนละ    130 บาท

o    (ฟรี ในส่วนค่าอุปกรณ์ในการปลูก ปะการัง โดยได้รับการสนับสนุน จาก บริษัทวินิ ไทย)                 

o                                                         รวมค่าใช้จ่าย ท่านละ  550 บาท 

                 

หมายเหตุ  การจัดแต่ละครั้งอย่างน้อยต้อง 40 คน ถ้าน้อยกว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

                 จัดรถบัส ให้คิดเพิ่มท่านละ 350 บาทครับ อย่างน้อย 40 ท่าน  ( ปกติ นั่งได้ 49 ท่าน)

                       รถตู้ รุ่น ใหม่ vip  เพิ่ม ท่านละ 400 บาทครับ 

 

 


........................................................................................................
 


กิจกรรม ที่ 2  อาสาคืนโรงเรียนให้น้อง ภายใน  1 วัน  ( เดินทางเอง) 

·          

o    ·        08.00 น. 09.00 น.              เดินทางมากิจกรรม 

o    ·        09.00 น. 09.30 น.              แนะนำสถานที่ พูดคุยแบ่งงาน

o    ·        09.30 น. 12.00 น.              ช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียน

o    ·        12.00 น. -  13.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยง

o    ·        13.00 น. -  15.00 น.              ฟื้นฟูโรงเรียนต่อ

o    ·        15.00 น. -  16.00 น.              พูดคุยสรุปงาน

o    ·        16.00 น. 17.00 น.               เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย 

ค่าใช้จ่าย                

·          

o    1.ค่า อุปกรณ์ในการฟื้นฟู( สี โต๊ะ ฯลฯ)                              คนละ    250   บาท               

o    2.ค่า อาหารกลาง วัน                                                      คนละ    60  บาท

o    3 ค่าการจัดการ (ค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่)                            คนละ  80  บาท 

o                                             

                                                                       รวมค่าใช้จ่าย ท่านละ 390 บาท 

 


หมายเหตุ   (      กิจกรรม จะจัดจนกว่าโรงเรียนที่ฟื้นฟูแล้วเสร็้จ )

                หมายเหตุ การจัดแต่ละครั้งอย่างน้อยต้อง 40 คน ถ้าน้อยกว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
..................................................................................................................


กิจกรรม ที่   3   ปลูกป่าชายเลน  (ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม) ภายใน   1 วัน  ( เดินทางเอง) 

 

·         07.00 น. – 08.30 น.              เดินทางมากิจกรรม 

·         08.30 น. – 10.30 น.             กิจกรรมทำความรู้จักและชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่ง

·         10.30 น. –11.30 น.               นั่งเรือไปปลูกป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

·         11.30 น. –12.30 น.              ทานข้าวบนกระเต่ง  (บ้านพักกลางทะเล )

·         12.30 น. –14.00 น.              ร่วมปลูกป่าชายเลน  ปลูกเสร็จ จะเล่นน้ำ ไถเลนชมการเลี้ยงหอยแมลงภู่

o    หอยนางรม งมหอยแครงได้ครับ

·         14.00 น. –14.30 น.              นั่งเรือเข้าฝั่ง

·         14.30 น. -  15.00 น.            อาบน้ำล้างตัว

·         15.00 น. -  16.30 น.            แวะชมตลาดน้ำอัมพวา

·         16.30 น. – 18.00 น.             เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย   

   

ค่าใช้จ่าย            

 

o    1 ค่ากล้าไม้และอุปกรณ์ในการปลูกป่าชายเลน+น้ำอาบ    คนละ    150 บาท 

o    2 ค่าเรือไปปลูกป่าชายเลน                                        คนละ    220 บาท

o    3 ค่าอาหารกลางวัน                                                  คนละ     80 บาท

o    4 ค่าการจัดการ (ตอบแทนเจ้าหน้าที่                            คนละ    100 บาท

o     

o                                                          รวมค่าใช้จ่าย ท่านละ   550 บาท

 

                       ( หมายเหตุ  ต้องการให้ทางทีมงาน เตรียมถุงเท้าลงเลนให้ เพิ่มท่านละ 59 บาท )

             หมายเหตุ การจัดแต่ละครั้งอย่างน้อยต้อง 40 คน ถ้าน้อยกว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

 

 การเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

  1 ชุดสำหรับเปื้อนโคลน ควรเป็นชุดทะมัดทะเมง

  2 ถุงเท้ายาว เหมือนถุงเท้าเล่นบอล  (ป้องกันหอยบาด)

  3 หมวก สำหรับบังแดด

  4 ชุดเปลี่ยน หลังขึ้นจากกิจกรรม

  5 ยาส่วนตัว สำหรับท่านที่ มีโรคประจำตัว (รบกวนแจ้งสต๊าฟก่อนนั่งเรือ)

 


                           หมายเหตุ   จัดรถตู้ให้คิดเพิ่มท่านละ 300 บาทครับ (คันละ 10 ท่าน)

                                             รถ ตู้ รุ่น ใหม่ vip   ท่านละ 400 บาทครับ 


....................................................................................................................................................

 

 .

กิจกรรม ที่ 4 สร้างบ้านดิน  ภายใน 1 วัน  ( เดินทางเอง)      

    

·         06.00 น. 09.30 น.                เดินทางมาที่ทำกิจกรรม 

·         09.30 น. 10.30 น.               ฟังบรรยายเรื่องบ้านดินจากวิทยากร กลุ่มบ้านดินไทย

·         10.30 น. 12.00 น.               อาสาทำก้อนดิน

·         12.00 น. -13.00 น.                 รับประทานอาหารเที่ยง

·         13.00 น. -14.30 น.                 อาสาก่อผนังดิน

·         14.30 น. -16.00 น.                 อาสาทำสีดินเคลือบผนัง

·         16.00 น. 19.00 น.               เดินทางกลับกทม โดยสวัสดิภาพ 

 


ค่าใช้จ่าย           

·         1.ค่า อุปกรณ์ในการทำบ้าน ดิน                          คนละ  260  บาท                        

·         2.ค่า การจัดการ (ค่าตอบแทนเจ้า หน้าที่)             คนละ  100  บาท   

·         3ค่า อาหารกลาง วัน                                        คนละ     60 บาท                         

                                                    รวมค่าใช้จ่าย ท่านละ   420 บาท 

 

หมายเหตุ การจัดแต่ละครั้งอย่างน้อยต้อง 40 คน ถ้าน้อยกว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 


...........................................................................................................................................


 กิจกรรม ที่ 5 สร้างฝายชะลอน้ำ ภายใน   1 วัน  ( เดินทางเอง) 

·          

o    06.00 น. 09.30 น.              เดินทางมากิจกรรม 

o    09.30 น. 10.30 น.              ฟังบรรยายเรื่อง ระบบนิเวศป่าเขตร้อนกับแนวคิดฝายชะลอน้ำ

o    10.30 น. 11.00 น.                เดินทางสู่พื้นที่สร้างฝายชะลอน้ำ

o    11.00 น. 12.00 น.               เรียนรู้และช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ

o    12.00 น. -  13.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยงในป่า(ข้าวกล่อง)

o    13.00 น. -  15.30 น.             ทำการสร้างฝายชะลอน้ำต่อ

o    15.30 น.16.00 น.               เดินทางออกจากป่า

o    16.00 น. 19.00 น.              อำลาพื้นที่ (เดินทางกลับกทม โดยปลอดภัย)                 

ค่าใช้จ่าย                

·          

o    1.ค่า อุปกรณ์ในการสร้างฝาย                                                                    คนละ  240  บาท  

o    2.ค่า รถรับส่งจุดทำฝายกับพื้นที่รวมพลก่อนเข้าทำฝาย(รถกระบะในพื้นที่ )           คนละ    60  บาท    

o    3 ค่าการจัดการ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่)                                                      คนละ    80  บาท 

o    4 ค่าอาหารกลางวัน                                                                                คนละ    70  บาท

                                                                                                     

                                                                                                      รวมค่าใช้จ่าย  ท่านละ  450  บาท 

 


หมายเหตุ    การจัดกิจกรรมแต่ละครั้งอย่างน้อยต้อง 40  คน ถ้าน้อยกว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

                    

 ............................................................................. 

กิจกรรม ที่ 6  ปลูกป่า +  ทำโป่ง  + สร้างฝาย (หินทิ้ง)   ภายใน   1 วัน  ( เดินทางเอง) 

 

·         06.00 น. – 09.30 น.              เดินทางมากิจกรรม 

·         09.30 น. – 10.30 น.              แนะนำพื้นที่แบ่งกลุ่มทำงาน

·         10.30 น. –11.00 น.               เรียนรู้และช่วยกันทำโป่งดิน

·         11.00 น. –12.00 น.               เรียนรู้ ช่วยกันไปปลูกป่าด้วย หนังสติ๊ก

·         12.00 น. -  13.00 น.              รับประทานอาหารเที่ยง

·         13.00 น. -  15.00 น.             เรียนรู้และช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำ

·         15.00 น. – 16.00 น.              พักผ่อนเล่น

·         16.00 น. – 19.00 น.              เดินทางกลับ โดยปลอดภัย

 

ค่าใช้จ่าย       

·       1.ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม                                            คนละ  250  บาท 

·       2.ค่าการจัดการ (ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่)                              คนละ   100  บาท 

·       ค่าอาหารกลางวัน ( แบบกล่อง)                                        คนละ    70  บาท

+ น้ำดื่มเป็นแก้ว +น้ำอัดลม+น้ำแข็ง   

o   รวมค่าใช้จ่าย  ท่านละ   420  บาท

 หมายเหตุ การจัดแต่ละครั้งอย่างน้อยต้อง 40 คน ถ้าน้อยกว่าอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

 


สนใจกิจกรรม

ติดต่อได้ที่ 086-770-2233 อีเมลย์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

หมายเหตุ    กิจกรรมอาสาบ้านดินไทยทุกกิจกรรม   งดเว้นอบายมุขทุกชนิด

Tagged Under